top of page
1592106815569.jpg

                                  透過行動條碼加入LINE好友  

 

請在LINE應用程式上開啟「好友」分頁,點選畫面右上方用來加入好友的圖示,
                                 接著點選「行動條碼」,然後掃描此行動條碼。

bottom of page